člena SPZ, ktorý zastrešuje 12 poľovne upotrebiteľných plemien:

- nemecký dlhosrstý stavač
- veľký münsterlandský stavač
- malý münsterlandský stavač
- francúzsky dlhosrstý stavač
- drentský jarabičiar
- saint-germainsky stavač
- portugalský stavač
- auvernejský stavač
- bracco italiano
- spinone italiano
- bretónsky stavač
pikardský stavač

Aktuality

ZMENA - Jarné skúšky vlôh

Vážení členovia, priatelia, s prihliadnutím na platnosť zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy, si Vás dovoľujeme...
+

Oznámenie prezídia Slovenskej kynologickej jednoty.

„Vážení chovatelia! Náš život sa v ostatných týždňoch neočakávane zmenil a stretávame sa s problémom, s ktorým sa ani najstarší naši obyvatelia ešte nestretli. Vláda prijíma každý deň opatrenia,...
+

Očakávané vrhy - MMS, VMS, SGS.

Vážení členovia, priatelia, radi si Vás dovoľujeme informovať, že náš klub spoločne rastie a počet našich členov, chovateľov stúpa. Každopádne aktuálna vzniknutá situácia s COVID -19 zasahuje do...
+

Oznam

Vážení členovia, priatelia, s prihliadnutím na Rozhodnutie Úradu Verejného Zdravia Slovenskej republiky a rešpektovania ochrany zdravia nás všetkých.   Týmto rušíme plánovanú Výročnú...
+

Pre členov klubu

Členský príspevok 2020

Bratislava, 9.1.2020   Vec: Členský príspevok rok 2020    Vážení členovia,   dovoľujeme si Vás požiadať o úhradu členského príspevku na rok 2020. Členský...
Celý článok