Ako sa stať členom?

Uchádzač o členstvo v klube je povinný:

zaslať členskú prihlášku (tlačivo TU) na adresu tajomníka klubu
-
Lucia Muráňová
Štvrtok 87 
913 05 Melčice-Lieskové
e-mail: kchmsds@azet.sk
 
uhradiť poplatok -
15 € zápisný poplatok
20 € ročný členský poplatok, dôchodca - ročný členský poplatok 15 €
  2 € ročný poplatok kolektívneho člena Slovenského poľovníkeho zväzu (SPZ)
        (platí pre nečlenov SPZ)

Názov účtu: Klub chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov
IBAN: SK05 0900 0000 0051 5214 0072
Do poznámky uviesť: meno, priezvisko a rok, za ktorý platíte zápisný+členský príspevok
_________________________________________________________________
 
Členovia klubu sú povinní ročne zaplatiť:

20 € ročný členský poplatok, dôchodca - ročný členský poplatok 15 €
  2 €  ročný poplatok kolektívneho člena SPZ (platí pre nečlenov SPZ)


do Výročnej členskej schôdze!

Názov účtu: Klub chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov
IBAN: SK05 0900 0000 0051 5214 0072
Do poznámky uviesť: meno, priezvisko a rok, za ktorý platíte členský príspevok