Ako sa stať členom?

Uchádzač o členstvo v klube je povinný:

zaslať členskú prihlášku (tlačivo TU) na adresu tajomníka klubu
-
Lucia Muráňová
Štvrtok 87 
913 05 Melčice-Lieskové
e-mail: kchmsds@azet.sk
 
uhradiť poplatok -
15 € - zápisný poplatok
20 € - ročný členský poplatok, dôchodca - ročný členský poplatok 15 €

alebo

50 € - päť-ročný členský príspevok
 

  2 € - ročný poplatok kolektívneho člena Slovenského poľovníkeho zväzu (SPZ)
          (platí pre nečlenov SPZ)

Názov účtu: Klub chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov
IBAN: SK05 0900 0000 0051 5214 0072
Do poznámky uviesť: meno, priezvisko a rok (resp. 5 rokov), za ktorý platíte zápisný+členský príspevok
_________________________________________________________________
 

Členovia klubu sú povinní ročne zaplatiť:


20 € - ročný členský príspevok, dôchodca - ročný členský príspevok 15 €

alebo

50 € - päť ročný členský príspevok

  2 € - ročný poplatok kolektívneho člena SPZ (platí pre nečlenov SPZ)


do 31. januára príslušného roka!Názov účtu: Klub chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov
IBAN: SK05 0900 0000 0051 5214 0072
Do poznámky uviesť: meno, priezvisko a rok (resp. 5 rokov), za ktorý platíte zápisný+členský príspevok