Ako sa stať členom?

- zaslať členskú prihlášku na adresu tajomníka klubu - Lucia Muráňová, Kamenárska 10, 821 04 Bratislava, e-mail: kchmsds@azet.sk
- zaplatiť členský (10 €) a zápisný poplatok (15 €) vo výške 25 € na nižšie uvedené číslo účtu
 
Názov účtu: Klub chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov
IBAN: SK05 0900 0000 0051 5214 0072
Poznámka: meno a priezvisko a rok, za ktorý platíte členský príspevok
 
Členovia klubu sú povinní zaplatiť členský poplatok vo výške 10 € do Výročnej členskej schôdze!