Chovné psy

ERIC od Spile

SPKP:         103/20
Narodený:   18.12.2018
Otec:          Venturelli´s Don
Matka:        Ara od Spile

Výstavy:      V1, CAJC, BOJ, BOB, CAC, CACIB
Skúšky:       SVS I.cena, zn. z nosu 4
                  JSS I.cena, zn. z nosu 4
                  FSS I.cena

RTG DBK:    0/0 "A"
RTG DLK:    0/0 "0"

Majiteľ:       Ladislav Gáll, Narcisová 26, 927 05 Šaľa

  
  

_________________________________________________

ERER od Spile

SPKP:          102/20
Narodený:    18.12.2018
Otec:           Venturelli´s Don
Matka:         Ara od Spile

Výstavy:      V1, CAJC, BOB, BOJ 
Skúšky:       SVS I.cena, zn. z nosu 4
                  JSS I.cena, CACT
                  FSS I.cena

RTG DBK:    0/0 "A"
RTG DLK:    0/0 "0"

Majiteľ:       Mikuláš Cimerman, Jaseňová 26, 927 01 Šala