Výbor klubu

FUNKCIA

MENO A PRIEZVISKO

ADRESA

TELEFÓNNE ČÍSLO

MAIL

Predseda klubu

Mgr. Jana Brániková

Bieloruská 60, 821 06 Bratislava

+421 905 566 897

janabranik@yahoo.co.uk

Tajomník klubu

Bc. Lucia Muráňová

913 05 Štvrtok 87

+421 915 658 607

luciamuranova@hotmail.com

Poradca chovu

Miroslav Mareček ml.

906 06 Vrbovce 379

+421 908 589 096

Ekonóm klubu

Mária Füleová

Agátova 4, 900 45 Malinovo

+421 903 428 132

imc2@nextra.sk

Výcvikár klubu

Barbora Melknerová

Chemická 6, 831 04 Bratislava

+421 902 417 815

barbora.melknerova@gmail.com

Revízna komisia

Radoslav Maľa

Holičská 9, 851 05 Bratislava

+421 903 600 779

mala.r@azet.sk

 

Ľubomír Janečka

Závod 869, 908 72 Závod

+421 903 956 360

lubomir.janecka@zoznam.sk

 

Pavol Šustek

SNP 17, 908 51 Holíč

+421 949 203 037

pavolsustek@seznam.cz