Výbor klubu

FUNKCIA

MENO A PRIEZVISKO

ADRESA

TELEFÓNNE ČÍSLO

MAIL

Predseda klubu

Mgr. Jana Brániková

Bieloruská 60, 821 06 Bratislava

+421 905 566 897

janabranik@yahoo.co.uk

Tajomník klubu

Bc. Lucia Muráňová

Kamenárska 10, 821 04 Bratislava

+421 915 658 607

luciamuranova@hotmail.com

Poradca chovu

Miroslav Mareček ml.

906 06 Vrbovce 379

+421 908 589 096

Ekonóm klubu

Bc. Lucia Muráňová

Kamenárska 10, 821 04 Bratislava

+421 915 658 607

luciamuranova@hotmail.com

Výcvikár klubu

Pavol Šustek

Sídl. SNP 1677/17 E1, 908 51 Holíč

+421 949 203 037

pavolsustek@seznam.cz

Člen výboru

Ľubomír Janečka

908 72 Závod 869

+421 903 956 360

Revízna komisia

Radoslav Maľa

Holičská 9, 851 05 Bratislava

+421 903 600 779

mala.r@azet.sk

 

Ján Pekár

Radošovce 5, 908 63 Radošovce

034/6969111

 

Tomáš Sciranka

930 41 Hviezdoslavov 625

+421 905 258 460

t.sciranka@gmail.com