Veľký münsterlandský stavač

(Grosser Münsterländer Vorstehhund)

Pôvod: Nemecko

Dátum vydania platného štandardu: 24. 6. 1987

Použitie: mnohostranný poľovne upotrebiteľný pes, jeho silnou stránkou je práca po streľbe.

Klasifikácia FCI: 7. skupina stavače, sekcia 1.2 kontinentálne stavače, typ “španiel”, so skúškou.

Krátky prehľad histórie: jeho pôvod sa odvodzuje od bielo-farebného psa na lov vtákov a sokoliarskeho psa zo stredoveku, cez sliediča a prepeličiara, po stavača 19. storočia. Veľký münsterlandský stavač patrí spolu s malým münsterlandským a nemeckým dlhosrstým stavačom do rodiny dlhosrstých nemeckých stavačov, s ktorých plánovaným chovom sa začalo na konci 19. storočia. Po tom, čo sa z chovu nemackého dlhosrstého stavača definitívne vylúčila čierna farba, prevzal v r. 1919 chov čiernych dlhosrstých stavačov “Klub pre čistokrvný chov čierno-bieleho münsterlandského stavača”. Keď boli všetky zvyšné jedince tohto pôvodného dlhosrstého plemena vyskytujúce sa v západnom Münsterlande a v južnom Sasku zapísané do zakladajúcej listiny,  začalo sa v roku 1922 s plánovaným chovom veľkého münsterlandského psa. Zakladajúca listina zahrnuje 83 jedincov. Potomkovia zo spojení zaevidovaných jedincov boli zapisovaní do plemennej knihy veľkého münsterlandského psa. Spolkom, ktorý vedie plemennú  knihu, je v súčasnosti  “Spolok pre veľkého münsterlandského psa”, ktorý má 7 samostatných zemských pobočiek. Je členom VDH a Poľovníckeho zväzu.

Celkový vzhľad: mocná, svalnatá telesná stavba s jasnými obrysmi, má ušľachtilý a inteligentný výraz. Suché vonkajšie línie.

Dôležité proporcie: dĺžka trupu a výška v kohútiku majú byť pokiaľ možno rovnaké. Dĺžka trupu môže výšku v kohútiku presahovať o 2 cm.

Povaha a správanie: najdôležitejšími vlastnosťami sú dobrá ovládateľnosť, učenlivosť, spoľahlivosť na poľovačke, zvlášť po strelbe. Živá povaha, bez známok nervozity.

Hlava: ušľachtilá a podlhovastá, s inteligentným výrazom, výrazné svalstvo brady

Temeno:
Čelový sklon: nevýrazný.

Tvárová časť:
Ňucháč: rovný chrbát nosa s čiernym ňucháčom.
Papuľa: mocná, dlhá a vhodná pre výkon.
Pysky: nemajú prevísať.
Chrup: mocný a úplný (42 zubov), s výraznými očnými zubami a bezchybným nožnicovým zhryzom.
Oči: čím tmavšie, tým lepšie.
Uši: široké, pomerne vysoko nasadené, dole zaoblené, priliehavé.
Krk: silný, svalnatý, ušľachtilo klenutý.

Trup: kohútik je stredne vysoký, dlhý a svalnatý.

Hrudník: pri pohľade spredu široký, zboku hlboký, s výrazným predhrudím.
Chrbát: krátky, pevný, rovný, s mierne klesajúcimi krížami.
Bedrá: výrazné, chránené napnutým svalstvom.
Kríže: dlhé, široké, iba mierne šikmé, svalnaté.
Brucho: trochu vtiahnuté, napnuté, štíhle, krátke, vysoko osadené slabiny.

Končatiny:

Predné končatiny: lopatky pevne priliehajú k rebrám, sú korektne zauhlené,  končatiny sú rovné, silné a svalnaté, s pružnými nadprstiami.
Labky: dobre uzavreté, primerane dlhé a zaoblené, s vlčími pazúrikmi.
Zadné končatiny: silné a napnuté svalstvo, zvislý postoj, korektné zauhlenie kolenných a pätových kĺbov.
Labky: také ako na predných končatinách. Vlčie pazúriky sa majú odstraňovať.

Pohyb: pružný krok a klus, výdatný s dobrým záberom. Cval: pružný, výdatný, s dobrým záberom, dlhé skoky.

Koža: napnutá.

Osrstenie:

Vlastnosti srsti: dlhá a hustá, ale hladká, nie zvlnená alebo odstávajúca,  pretože by to obmedzilo poľovnú využitelnosť. Typická dlhá srsť. Srsť musí byť tak pri psoch ako aj sučkách na zadnej strane predných a zadných  končatín veľmi dlhá a hustá (zástavy), aj na chvoste má byť srsť mimoriadne dlhá. Najdlhšia má byť asi v polovici chvosta. Srsť na ušiach má byť dlhá, spodné okraje má veľmi presahovať. Ostatná srsť na hlave je krátka a priliehavá.
Farba srsti: biela s čiernymi platňami a bodkami alebo čierno striekaná. Hlava je čierna, môže mať bielu lysinku.

Veľkosť a hmotnosť: výška v kohútiku: psy: 60 až 65 cm, sučky: 58 až 63 cm. Hmotnosť: asi 30 kg.

Chyby: všetky odchýlky od uvedených bodov sa pokladajú za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky.

Hlava: príliš široké temeno, príliš výrazný čelový sklon.
Nos: rímsky nos, zdvihnutý nos, chýbajúci pigment na ňucháči, celkom alebo bodky.
Papuľa: otvorené alebo prevísajúce pysky.
Chrup: malé chyby: kliešťový zhryz, zdvojená P1, chýbajúce 1 až 2xP1 alebo M3.
Oči: príliš svetlé, viditeľná červená žmurka.
Uši: nízko nasadené, odstávajúce.
Krk: príliš krátky, dlhý, tenký, lalok.
Kohútik: príliš nízky, krátky.
Hrudník: súdkovitý, s úzkou hruďou, nie dosť hlboký, chýbajúce predhrudie.
Chrbát: príliš dlhý, voľný, kaprí.
Bedrá: slabé svalstvo, neharmonický prechod do krížov, prestavané.
Kríže: krátke, šikmé, zrazené.
Brucho: príliš vtiahnuté, príliš nízko nasadené.
Chvost: nesený nabok, stočený, zalomený.
Predné končatiny: príliš strmé kĺby, odstávajúce alebo vytočené lakte, príliš mäkké nadprstia, príliš úzky alebo široký postoj.
Zadné končatiny: strmé zauhlenie, kravské alebo súdkovité, úzky alebo široký postoj.
Labky: okrúhle mačacie, dlhé zajačie, roztiahnuté prsty, postoj s prstami naúzko alebo naširoko.
Pohyb: krok a klus: krátky, strnulý, trhaný. Cval: krátky, strnulé skoky, slabý záber.

Vylučujúce chyby:

Biely ňucháč.
Ektrópium alebo entrópium.
Predhryz, podhryz, zkrížený zhryz, chýbanie rezákov, očných zubov, ako aj molárov a premolárov (okrem max. 2 P1 a M3).
Farby, ktoré nezodpovedajú štandardu.
Plachosť  pri streľbe, citlivosť na streľbu každého stupňa, plachosť pred zverou, agresivita zo strachu, strach pred neznámymi ľuďmi.

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.