História klubu

 

V polovici 19.storočia v Nemecku, Rakúsko-Uhorsku a vo Francúzsku nastalo združovanie chovateľov poľovných psov k zušľachťovaniu a typovému zjednocovaniu exteriéru a povahových vlastností plemien . V roku 1878 bola usporiadaná vo Frankfurte nad Mohanom prvá výstava psov v Nemecku.

V máji 1879 boli schválené štandardy pre dlhosrsté a krátkosrsté plemená nemeckých stavačov. Tým bol založený čistokrvný chov týchto plemien. Nemecký dlhosrstý stavač vtedy v tamojšom štandarde mal sfarbenie hnedej, hnedobielej alebo čiernej a čiernobiele. V roku 1893 bol založený v Mϋnsteru „Klub dlhosrstých stavačov“ .

V roku 1908 vedenie vtedajšieho spolku „Nemeckých dlhosrstých stavačov“ vylúčilo zo štandardu nemeckého dlhosrstého stavača s čiernou a čiernobielou farbou. V roku 1919 došlo k uznaniu štandardu veľkého mϋnsterlandského stavača a k založeniu „Zväzu dlhosrstého čiernobieleho mϋnsterlandského stavača“. V roku 1912 došlo v Osnabrϋcku založeniu „Spolku pre malé mϋnsterlandské stavače“.

V roku 1923, po vzniku Československej poľovníckej jednoty, bola založená plemenná kniha psov poľovníckych plemien.

V roku 1935 bol založený „Spolok pre chov nemeckých dlhosrstých a mϋnsterlandských stavačov“. V čele spolku, ktorý mal necelých 60 členov stála pani kňažná Pavla Kinska s Václavom Uhrom, vedúcim vtedajším plemennej knihy inžinierom Františkom Ševčíkom a pokladníčkou pani Uhrovou. V dobe druhej svetovej vojny bol spolok zrušený a obnovený až v roku 1945 v rovnakom zložení s konateľom Bohumilom Kubelkou. V roku 1948 bol vymenovaný výbor klubu v čele s predsedom doc. MUDr. Ždímalem, doc. MUDr. Tichotou, Ing. Ševčíkem, Vl. Uhlířem a manželmi Uhrovnými.

V roku 1952 bol zvolený za predsedu Karol Trojan a členom výboru Ing. Ševčík, p. Vízek, Matuška, 0ždan, Voda, Zeman a Němec. V roku 1953 bol klub premenovaný na „Klub chovateľov dlhosrstých stavačov“, predsedom bol zvolený Václav Pokorný a vo výbore okrem ostávajúcich členov boli ešte pán Ibl a Košťál. Klub sa zaoberal predovšetkým zlepšovaním chovu k poľovnej upotrebiteľnosti. Chov bol evidovaný v Ústrednej plemennej knihe a boli stanovený poradcovia chovu.

V roku 1966 bol zvolený za predsedu pán Kubelka, členovia výboru p. Blažek. Ing. Prochádzka, Zouhar, Petráň a Němec. Nový boli ustanovený oblastný poradcovia chovu a výcvikár klubu a začali sa usporiadávať klubové všestranné skúšky.

V roku 1978 bol zvolený predseda Ing. Procházka členmi výboru p. Kubelka, Blažek, Dr. Nývlt, Ing. Janečka, Petráň, Pilař a Neužil.

V roku 1983 bol zvolený za predsedu J. Kozlík. Zásadnou zmenou v koncepcii riadenia chovu bolo zrušenie tzv. oblastných poradcov chovu pre všetky plemená v roku 1985 a ustanovenia poradcov chov pre jednotlivé plemená.

Rok po rozdelení Československej republiky sa v roku 1994 vytvoril Slovenský klub chovateľov mϋnsterlandských a dlhosrstých stavačov, ktorého predsedom sa stal pán Gáll Juraj.

V roku 2008 sa novým predsedom stal pán Mareček Miroslav st. a hlavným poradcom chovu pán Mareček Miroslav ml. 

V roku 2009 oslávi tento klub 15. narodeniny.

História projektu

V tejto časti môžete popísať históriu Vášho projektu a čo Vás viedlo k nápadu ho realizovať. Je vhodné sa taktiež zmieniť o dôležitých míľnikoch a poďakovať ľuďom, ktorí sa na projekte zúčastnili.

Naši užívatelia

Tu je vhodné popísať, kto sú Vaši cieľoví užívatelia a prečo je práve tento projekt pre nich dôležitý. Dôležité je Vašich návštevníkov taktiež motivovať, aby sa na tieto stránky pravidelne vracali.