Výpis z plemennej knihy rok 2017

 

Deutscher langhaariger   Vorstehhund/NDlS      

 

z Molví

Mareček Miroslav           

906 06 Vrbovce 757         

25.11.2017

JERIK z Ka-Mir Bohemia/ČLP 8573 

NYKA z Molví/SPKP 238  

275   S PERLA

276   S PRIMA

 

Kleiner Münsterländer Vorstehhund / malý münst. st.

 

Bátorkeszi vadász

Szenczi Attila             

946 34 Bátorové Kosihy 1007

19.10.2017

ALEX Gólyadombi Csibész/SPKP 375  

CERY od Dopjeru/SPKP 347  

388   P AKELA

 

 

IMPORT 2017

 

Braque d´Auvergne

 

Khyannes

05.05.2015

1/MET.B.A.30/15   P NOVICE

Takács Michal, Horné Saliby 628,925 03 Horné Sliby

Dátum zápisu: 29.09.2017

 

Grosser Münsterländer Vorstehhund / veľký münst. st.

 

z Miketova dvora

09.11.2016

132/ČLP/VMO/2005   S BORKA

Rigo Július, Záhradnícka 345/37,925 22 Veľké Úľany

Dátum zápisu: 29.05.2017

 

z Jabloňové zahrady

Perný Ladislav             

Babice 18                  

50351 Chlumec n.Cid., CZ    

04.06.2017

133/ČLP/VMO/2055   S KETTY

Pavol Korienek, Coburgova 2242/10, 917 02 Trnava

Dátum zápisu: 23.10.2017

 

Kleiner Münsterländer Vorstehhund / malý münst. st.

 

od Pstruží říčky

29.02.2016

381/ČLP/MMO/11256   P GOGO

Carsten Gädeke,Müggenbusch 16,39539 Havelberg,Deutschland,

Dátum zápisu: 02.02.2017

 

Luna Volans

08.05.2016

382/ČLP/MMO/11291   P ARMANDO

Dudáš František, Tatranská 262/32, 076 41 Biel

Dátum zápisu: 17.02.2017

 

z Babětínské stráně

21.06.2016

383/ČLP/MMO/11364   S BORA

Kunčár Miroslav, Kačianska 271/33, 076 52 Strážne

Dátum zápisu: 22.03.2017

 

od Pstruží říčky

21.01.2017

384/ČLP/MMO/11475   P HAKIM

Sciranka Tomáš, Hviezdoslavov 625, 934 01 Kvetoslavov

Dátum zápisu: 29.06.2017

 

Zimní vrch

01.02.2016

385/ČLP/MMO/11250   P DON

Seman Jozef, 072 34 Hažín 112

Dátum zápisu: 14.07.2017

 

z Mařetínka

24.06.2015

386/ČLP/MMO/11181   S DENA

Zelenák Štefan, Hlavná 23,951 48 Jarok

Dátum zápisu: 08.11.2017

 

od Zbojnického potoka

15.03.2017

387/ČLP/MMO/11502   S DONA

Miťko Miroslav, 900 46 Most pri Bratislave 213

Dátum zápisu: 13.12.2017

 

 

 

EXPORT 2017

 

Deutscher langhaariger Vorstehhund/NDlS       

 

Lanferové polia

Siget Andrej               

kpt. Nálepku 550/50        

956 05 Radošina            

20.12.2016

JERIK z Ka-Mir Bohemia/ČLP 8573 

OLÍVIA z Molví/SPKP 256  

264   P LARGO

Michael Smetana,Blatnicka 14,CZ-628 00 Brno Vinohrady,

Dátum vývozu: 31.08.2017

Výv: Bc.Andrej Smatana, Tesáre 7, 956 21 Jacovce

265   P LUCKY

Vála Petr,Radonice 47,CZ-373 41 Hluboká nad Vltavou,

Dátum vývozu: 22.03.2017

Výv: Smatana Andrej Bc.,Tesáre 7, 956 21 Jacovce

267   P LORD

Slavoljub Stojanovi,Cara Dušana 12,12209 Kličevac,Srbija,

Dátum vývozu: 08.02.2017

Výv: Smatana Andrej Bc., Tesáre 7, 956 21 Jacovce

270   S LEILA

Petr a Alena Vavřinovi,Horní Ředice 262,CZ-533 75 Horní Ředice,

Dátum vývozu: 08.02.2017

Výv: Smatana Andrej Bc., Tesáre 7, 956 21 Jacovce

271   S LILI

Józef Ranosz,Slopnice 79,34-615 Slopnice,Poland,

Dátum vývozu: 29.05.2017

Výv: Smatana Andrej Bc.,Tesáre 7, 956 21 Jacovce

272   S LILA

Aleksandar Stojanovi,Cara Dušana 12,12209 Kličevac,Srbija,

Dátum vývozu: 21.02.2017

Výv: Bc. Andrej Smatana, Tesáre 7, 956 21 Jacovce

274   S LORA

Václav Kopka,Opavská 166,CZ-747 19 Bohuslavice,

Dátum vývozu: 08.02.2017

Výv: Smatana Adrej Bc.,Tesáre 7, 956 21 Jacovce