Členský príspevok na rok 2024

Vážení členovia,
 

dovoľujeme si Vás požiadať, pripomenúť  úhradu členského príspevku na rok 2024.

Termín úhrady je stanovený do 31. januára príslušného roka,
t.j. do 31. januára 2024.

Prehľad - členský príspevok a zápisné:
 

20€ - ročný členský príspevok
15€ - ročný členský príspevok dôchodca

alebo

50€ - päť ročný členský príspevok

2€ - ročný poplatok kolektívneho člena SPZ (platí pre nečlenov SPZ)

15€ - zápisné
 

Platbu poukážte na nižšie uvedené číslo účtu:

Názov účtu:  Klub chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov

IBAN: SK05 0900 0000 0051 5214 0072

Do poznámky uviesť: meno, priezvisko a rok (resp. 5 rokov), za ktorý platíte zápisný+členský príspevok

Ďakujeme.
Výbor klubu KCHMSDS.