SMERNICA - CHRÁNENÝ NÁZOV REGISTROVANÉHO CHOVU PSOV + ŽIADOSŤ (TLAČIVO)