Žiadosť o chránenie registrovaného názvu chovu + smernica SKJ