ZMENA - Jarné skúšky vlôh

Vážení členovia, priatelia,

s prihliadnutím na platnosť zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy,
si Vás dovoľujeme informovať:

-  Jarné skúšky vlôh naplánované na 2.5.2020 rušíme

Pevne veríme, že budeme môcť pre Vás zorganizovať predmetné skúšky v náhradnom termíne. 

S pozdravom

Mgr. Jana Brániková
predseda KCHMSDS.