Výročná členská schôdza

Vážení členovia klubu,

 

pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v sobotu, dňa 18. marca 2023, v  Šali-Veči.

Program a začiatok schôdze bude včas upresnený.