Výročná členská schôdza

Vážení členovia,

dovoľujeme si Vás informovať o konaní Výročnej členskej schôdze, ktorá sa bude konať dňa 30. marca 2019 na Poľovníckej chate - Okoč, okres Dunajská Streda. Bližšie informácie ako aj program schôdze bude zverejnený už čoskoro.

Kynológii zdar!