Výročná členská schôdza 30.marec 2019 - Okoč

Vážený člen klubu,

  
 

pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 30.marca 2019 so začiatkom o 10.00 hod. na Poľovníckej chate v obci Okoč.  

(GPS súradnice 47.895628892, 17.782761455)

 

Program:  
1)    Otvorenie  
2)    Voľba zapisovateľa zápisnice 
3)    Voľba overovateľov zápisnice   

4)    Kontrola uznesenia
5)    Správa predsedu     

6)    Správa ekonóma klubu  
7)    Správa tajomníka  
8)    Správa poradcu chovu  
9)    Správa výcvikára  
10)  Správa revíznej komisie   
11)  Diskusia  
12)  Uznesenie     

13)  Pohostenie

14)  Prezentácia jedincov

15)  Záver

 

Po ukončení výročnej členskej schôdze prebehne prezentácia jedincov v záujme evidencie a stretnutia chovateľov nášho klubu.

 

Prosíme Vás, s obmedzením hárajúcich súk a zdravotného ochorenia, ktoré môže mať vplyv na ostatné jedince. Taktiež každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred konaním VČS.

 

Každý jedinec musí byť na vôdzke (nie na voľno) a majitelia dodržovať čistotu. Zároveň rešpektovať, že nie je možné v rámci poľovného revíru voľný pohyb jedincov.

 


Dovoľujeme si Vám pripomenúť úhradu členského poplatku na rok 2019. Ročný členský poplatok predstavuje 10 € (nečlen SPZ 12 €). 

 

Úhradu poplatku je najvhodnejšie realizovať poukázaním platby bankovým prevodom na bankový účet klubu vedenom v Slovenská sporiteľňa:

 

 IBAN: SK05 0900 0000 0051 5214 0072

 

Poznámka: meno a priezvisko a rok, za ktorý platíte členský príspevok, prípadne iné vysporiadanie poplatkov.

 

V záujme nevyhnutných operatívnych úkonov súvisiacich s konaním Výročnej členskej schôdze Vás prosíme o potvrdenie účasti alebo neúčasti.

 

 

Informácie o mieste konania VČS:

 

Najvhodnejší smer, pozemná komunikácia:

 

·       v obci Okoč smer Veľký Meder, za mlynom odbočiť vpravo, smerová tabuľa vinárstvo San Vin, jedna sa o panelovú cestu, pokračovať rovno. Poľovnícka chata sa nachádza bezprostredne za vinárstvom San Vin.

  

·       z Veľkého Medera, po ľavej strane odbočiť pred mlynom, smerová tabuľa vinárstvo San Vin,  jedna sa o panelovú cestu, pokračovať rovno. Poľovnícka chata sa nachádza bezprostredne za vinárstvom San Vin.

 

 

 
Tešíme sa na Vašu účasť.