Výročná členská schôdza - 18. marec 2023 - Šaľa-Veča

Vážení členovia klubu,

 
dovoľujeme si Vás pozvať na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v sobotu, dňa 18. marca 2023, so začiatkom o 10.00 h. Miesto konania Výročnej členskej schôdze je Poľovnícky dom v Šali - Veči.
 
Program:
 
1. Otvorenie VČS
 
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 
3. Kontrola uznesenia
 
4. Správa predsedu klubu
 
5. Správa ekonóma klubu
 
6. Správa tajomníka klubu
 
7. Správa poradcu chovu
 
8.Správa výcvikára klubu
 
9.Správa revíznej komisie
 
10.Diskusia
 
11.Uznesenie
 
12.Záver
 
Svoju účasť/neúčasť na VČS potvrďte na kchmsds@azet.sk
 
 
Poľovnícky dom sa nachádza pri Spoločenskom dome v Šaľa - Veča.
 
 
Tešíme sa na Vašu účasť.
 
Kynológii zdar
 
Výbor klubu