Upozornenie

Registrovaný názov chovu
(predtým „chovateľská stanica“).

Nová smernica Slovenská kynologická jednota,
nové tlačivo Slovenský poľovnícky zväz:

 

 


Žiadosť o chránenie registrovaného názvu chov“ 
                                       

                                 Tlačivo