Upozornenie

Povinnosti vyplývajúce pre majiteľov a chovateľov psov.  

 

 

 

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka č. 283/2020

o podrobnostiach 
o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách
na odchyt túlavých zvierat 
a požiadavkách na karanténne stanice
a útulky pre zvieratá.

 


Usmernenie pre členov SKJ - Text a vysvetlenia 


 

Znenie Vyhlášky č. 283/2020 - Vyhláška