Úhrada členského poplatku na rok 2019

Vážení členovia klubu,

je tu nový rok 2019 a s ním spojené nové výzvy s Vašimi štvornohými miláčikmi. Či už sa jedná o skúšky alebo výstavy, ktoré budú zverejnené v sekcii Kalendár akcií. Pripravujeme pre Vás jesenné skúšky stavačov, farbiarske skúšky stavačov a tiež už tradične aj klubovú výstavu. 

Pre riadne zadávanie titulov na skúškach si Vás dovoľujem upozorniť na uhradenie členského poplatku vo výške 10 € (nečlenovia SPZ 12€) do Výročnej členskej schôdze a to na nižšie uvedené číslo účtu.

Názov účtu: Klub chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov
IBAN: SK05 0900 0000 0051 5214 0072
Poznámka: meno a priezvisko a rok, za ktorý platíte členský príspevok
 
Kynológii zdar!