Súťaž - Pracovný a výstavný pes za rok 2023

Vážení členovia,

 
týmto si Vás dovoľujeme informovať o otvorení súťaže najlepší 
pracovný a výstavný pes za rok 2023, t.j. obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023. 

Vyplnené tabuľky a všetky prílohy je potrebné zaslať na email kchmsds@azet.sk

Prihlasovanie do súťaží je otvorené od 1. 4. do 21. 4. 2024. 
Vyhodnotenie súťaží a odovzdanie ocenenia prebehne 18.5.2024 na Klubovej výstave.

 Výbor klubu KCHMSDS.

PODMIENKY SÚŤAŽE