Skúšky vlôh stavačov 30.4.2022, Hájske


Klub chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov

Poľovné združenie Jarč

      Skúšky vlôh stavačov 
30. apríl 2022 

Hájske 

Miesto konania skúšok, poľovný revír: Poľovné združenie Jarč
Dátum konania:                                30.04.2022 (sobota) 
Zraz:                                                7:30, poľovnícka chata PZ Jarč, Hájske 

 

Organizácia skúšok sa bude riadiť aktuálnymi hygienickými nariadeniami.

Prihlášky zasielajte na e-mailovú adresu: kchmsds@azet.sk 

Štartovné je nutné uhradiť spolu s prihláškou na bankový účet:
IBAN: SK05 0900 0000 0051 5214 0072, do poznámky uveďte SVS a meno psa. 

Výška štartovného: 30€ člen klubu, 35€ nečlen klubu 

Uzávierka prihlášok: 26.4.2022
 

Poľovnej kynológii zdar ! 

Mgr. Jana Brániková
predseda
Klub chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov.

VIAC TU