Skúšky vlôh stavačov, 25.7.2020, Hájske. Propozície a prihláška.

Pozývame na klubové Skúšky vlôh stavačov.
Skúšky sa konajú v Hájskom 25.7.2020
a sú otvorené pre všetky plemená stavačov. 

Prihlášky posielať na adresu: kchmsds@azet.sk

Na stiahnutie:
Prihláška:                     SVS Hájske 25.7.2020 - prihláška
Propozície ku skúškam:  SVS Hájske 25.7.2020 - propozície

Klub chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov 
Poľovné združenie Jarč   
Skúšky vlôh stavačov  
25. júla 2020  
Hájske  
Otvorené pre všetky plemená stavačov 
  
Prihlášky sa zasielajú a potvrdzujú na adrese:  kchmsds@azet.sk 
 
Poplatok za skúšku, úhrada pri prihlásení:  30€ člen / 35€ nečlen klubu  
 
Úhrada poplatku na bankový účet:  IBAN SK05 0900 0000 0051 5214 0072
Do poznámky uveďte plemeno a meno psa.   

Program:
7:45    zraz účastníkov Hájske, Poľovnícka chata PZ Jarč 
8:00    prezentácia, veterinárna prehliadka 
8:15     otvorenie a žrebovanie
8:30    odchod do revíru 
14:00  vyhodnotenie a ukončenie skúšok   

Všeobecné ustanovenia:
Skúšky vlôh stavačov sa budú realizovať v zmysle platných ustanovení skúšobného poriadku pre výkon poľovných psov, skúšobný poriadok SVS, Slovenský poľovnícky zväz.  

Vodič bez poľovného lístka a zbrojného preukazu je povinný nahlásiť túto skutočnosť vopred, v čase prihlásenia sa na skúšku. Vodič s platným poľovným lístkom, zbrojným preukazom je povinný na požiadanie preukázať príslušné doklady.   

Prihláška bude potvrdená prostredníctvom emailu kchmsds@azet.sk  Účastníci sú povinní uhradiť poplatok pri prihlásení. Prípadnú neúčasť sú povinný nahlásiť najneskôr 2 týždne pred termínom konania skúšky. Po tomto termíne  poplatok nebude vrátený.  

Výbor si vyhradzuje právo výberu účastníkov súťaže.  
  
Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené psom alebo psovi. Voľné pobehovanie psov mimo výkonu príslušnej skúšky je zakázané.  

Klub chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov  spracováva osobné údaje zmysle ustanovení zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov. Oboznámenie dotknutých osôb s podmienkami spracovania osobných údajov:
https://www.kchmsds.sk/oboznamenie-dotknutych-osob-s-podmienkami-spracovania-ou/

Pri veterinárnej prehliadke predloží vodič platný očkovací preukaz alebo pas spoločenského zvieraťa s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok konaním súťaže. Zo skúšok budú vyradené zranené psy, hárajúce suky alebo inak nespôsobilé psy.        
     
Mgr. Jana Brániková             
predseda klubu.