Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

 
 
 
 
Vážení členovia,

 

týmto si Vás dovoľujeme pozvať na Výročnú členskú schôdzu 
dňa 3.10.2021 (nedeľa), o 10:00, Poľovnícky dom Šaľa – Veča.

 Program:

    ·        Otvorenie                                                                                                                                                                        

    ·       Správy o činnosti klubu                                         

    ·     Rôzne

    ·     Diskusia

S prihliadnutím na vývoj covid opatrení, kapacitu priestorov si Vás dovoľujeme požiadať o potvrdenie Vašej účasti na email: kchmsds@azet.sk do 27.9.2021.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o dodržiavanie aktuálnych, v čase platných covid opatrení.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

S pozdravom 
Členovia výboru KCHMSDS.

________________________________________________________
 

Vážení členovia,

dovoľujeme si Vás upozorniť na aktuálne opatrenia pre okres Šaľa, platné opatrenia v čase konania výročnej členskej schôdze:

Šaľa - Covid Automat (gov.sk)

Prevádzky, služby a hromadné podujatia - Koronavírus a Slovensko (gov.sk)

S pozdravom

Jana Brániková

predseda

KCHMSDS