POZOR! ZMENA miesta a termínu Klubových JSS.

 

ZMENA MIESTA A TERMÍNU KLUBOVÝCH JSS            PROPOZÍCIE

 

Klub chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov
Poľovnícke združenie Agačáreň Veča
 

Klubové jesenné skúšky stavačov so zadávaním CACT 

Poľovnícke združenie Agačáreň Veča
 
17. SEPTEMBER 2022
Šaľa-VEČA
 
Zraz účastníkov 7:30 Poľovný dom, Šaľa-VEČA
Otvorené pre všetky plemená stavačov.
 
 
Prihlášky sa zasielajú a potvrdzujú na adrese: kchmsds@azet.sk
 
Poplatok za skúšku: 40 € člen / 45 € nečlen klubu
 
Úhrada poplatku na bankový účet pri zaslaní prihlášky:
IBAN SK05 0900 0000 0051 5214 0072
 
Do poznámky uveďte plemeno a meno psa.
Uzávierka prihlášok: 12.9.2022
 
Mgr. Jana Brániková
predseda
KCHMSDS