Oznam

Vážení členovia, priatelia,

s prihliadnutím na Rozhodnutie Úradu Verejného Zdravia Slovenskej republiky a rešpektovania ochrany zdravia nás všetkých.

 

Týmto rušíme plánovanú Výročnú členskú schôdzu.

Výročná členská schôdza plánovaná na 28.3.2020.

Termín Výročnej členskej odkladáme na neurčito.

 

Pevne veríme, že sa spoločne stretneme v najbližšom možnom termíne. Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie odporúčaní v záujme zdravia nás všetkých.

 

S pozdravom

 

Mgr. Jana Brániková

Predseda

Klub chovateľov münsterladských a dlhosrstých stavačov