Náš klub zastrešil nové plemeno - pikardský stavač

Vítame v klube majiteľov, chovateľov a obdivovateľov 
plemena Pikardský stavač, súčasne želáme veľa 
kynologických úspechov.