Klubové jesenné skúšky stavačov so zadávaním titulu CACT

Klubové jesenné skúšky stavačov so zadávaním titulu CACT 

16. SEPTEMBER 2023 Šaľa-VEČA 

Zraz účastníkov 7:30 Poľovný dom, Šaľa-VEČA 

Otvorené pre všetky plemená stavačov. 

Prihlášky sa zasielajú a potvrdzujú na adrese: kchmsds@azet.sk 

Poplatok za skúšku: 45€ člen / 50 € nečlen klubu 

Úhrada poplatku na bankový účet pri zaslaní prihlášky: IBAN SK05 0900 0000 0051 5214 0072 

Do poznámky uveďte plemeno a meno psa. 

Uzávierka prihlášok: 9.9.2023 

Propozície: JSS 16.9.2023 propozice.pdf 

Prihláška: prihlaska.pdf