Klubové jesenné skúšky stavačov so zadávaním CACT, 26.9.2020, Veľké Úľany, OPK Galanta.

Pozývame na klubové Jesenné skúšky stavačov
so zadávaním CACT.
Skúšky budú prebiehať vo Veľkých Úľanoch 26.9.2020 a sú otvorené pre všetky plemená stavačov.

Prihlášky posielať na adresu: kchmsds@azet.sk

Na stiahnutie:
Prihláška:    Prihlaska JSS KCHMSDS 26.9.2020
Propozície:  Propozície JSS KCHMSDS 26.9.2020

Klub chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov 
Poľovnícke združenie Zlatý bažant Veľké Úľany
Obvodná poľovnícka komora Galanta
  
Klubové jesenné skúšky stavačov so zadávaním titulu CACT
26. septembra 2020
Veľké Úľany

Otvorené pre všetky plemená stavačov


  
Prihlášky sa zasielajú a potvrdzujú na adrese: kchmsds@azet.sk
  
Poplatok za skúšku: 40€ člen / 45 € nečlen klubu
  
Úhrada poplatku na bankový účet:
IBAN SK05 0900 0000 0051 5214 0072

Do poznámky uveďte plemeno a meno psa.
  
Program:
7:45 zraz účastníkov Poľovnícky dom, Veľké Úľany
8:00 prezentácia, veterinárna prehliadka
8:15 slávnostné otvorenie a žrebovanie
8:30 odchod do revíru
14:00 vyhodnotenie a ukončenie skúšok 

Všeobecné ustanovenia:

Jesenné skúšky stavačov sa budú realizovať v zmysle platných ustanovení skúšobného poriadku pre výkon poľovných psov (skúšobný poriadok JSS). 

Prihláška bude potvrdená prostredníctvom emailu kchmsds@azet.sk Účastníci sú povinní uhradiť poplatok pri prihlásení. Prípadnú neúčasť sú povinný nahlásiť najneskôr 1 týždeň pred termínom konania skúšky. Po tomto termíne poplatok nebude vrátený. 

Vodič bez poľovného lístka a zbrojného preukazu je povinný nahlásiť túto skutočnosť vopred, v čase prihlásenia sa na skúšku. Vodič s platným poľovným lístkom, zbrojným preukazom je povinný na požiadanie preukázať príslušné doklady. 

Výbor si vyhradzuje právo výberu účastníkov súťaže. 

Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené psom alebo psovi. Voľné pobehovanie psov mimo výkonu príslušnej skúšky je zakázané. 

Klub chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov spracuváva osobné údaje zmysle ustanovení zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov. Oboznámenie dotknutých osôb s podmienkami spracovania osobných údajov: https://www.kchmsds.sk/oboznamenie-dotknutych-osob-s-podmienkamispracovania-ou/

Pri veterinárnej prehliadke predloží vodič platný očkovací preukaz alebo pas spoločenského zvieraťa s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok konaním súťaže. Zo skúšok budú vyradené zranené psy, hárajúce feny alebo inak nespôsobilé psy. 

Ing. Zoltán Fekete                    Mgr. Jana Brániková 
predseda OPK Galanta              predseda klubu KCHMSDS