Klubové Farbiarske skúšky stavačov

Vážení členovia a priatelia poľovníckej kynológie, dovoľujeme si Vás pozvať na klubové kynologické podujatie:

Farbiarske skúšky stavačov, 19.6.2021
 
Klub chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov v spolupráci
Poľovnícke združenie Družba Šaľa.
 
Organizácia skúšok sa bude riadiť aktuálnymi hygienickými nariadeniami. 
Prihlášky zasielajte na e-mailovú adresu: kchmsds@azet.sk 
Štartovné je nutné uhradiť spolu s prihláškou na bankový účet:
IBAN: SK05 0900 0000 0051 5214 0072 
Výška štartovného: 40 € člen klubu, 45€ nečlen klubu 
Uzávierka prihlášok: 9.6.2021 
 
Poľovnej kynológii zdar ! 
Mgr. Jana Brániková predseda 
Klub chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov.

Prihláška na FSS
Informácie a usmernenia k FSS