Klubová výstava stavačov - Agrokomplex Nitra, 22.2.2020

Vážení členovia, priatelia a priaznivci,

dovoľujeme si Vás informovať o podujatí „Klubová výstava“ rok 2020, ktorá prebieha v rámci „Združená výstava stavačov“ každý rok, naše stretnutie a podujatie všetkých stavačov FCI 7 skupiny.

Po dohode všetkých klubov stavačov a dohode s výstaviskom Agrokomplex Nitra sa výstava uskutoční:

22.2.2020 (sobota), výstavisko Agrokomplex Nitra (výstava bude prebiehať v hale).

V danom čase bude na výstavisku prebiehať Výstava „Poľovníctvo, rybárstvo, včelárstvo“, 21. – 23.2.2019.

Prihlasovanie na výstavu prostredníctvom https://www.onlinedogshows.sk/. Prihlasovanie bude otvorené 15.12.2019.

S prihliadnutím na termín konania si Vás dovoľujeme informovať už v tomto čase. Propozície budú zverejnené v krátkom čase.

Miesto, termín považujeme za významnú prezentáciu Vašich/našich jedincov. Poľovných plemien, kynológie, poľovnej kynológie, poľovníctva ako takého.

Tešíme sa na stretnutie s Vami a prezentáciu Vašich/našich jedincov.

S pozdravom

Jana Brániková

Predseda

Klub chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov.