Klubová výstava so zadávaním titulov CAC a Klubový víťaz, 25.7.2021, Kamenný Mlyn

PROPOZÍCIE   
Klub chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov
a
Klub chovateľov hrubosrstých stavačov

Slovenská kynologická jednota
Slovenský poľovnícky zväz
 
Usporiada
 
Klubová výstava
so zadávaním titulov CAC a Klubový víťaz
25. júl 2021, nedeľa
Trnava, Kamenný Mlyn
(https://www.hotelkoliba.sk/)

Rozhodca: Jana Janeková (SK)

Výstavný výbor:
Riaditeľ výstavy: Jana Brániková
Ekonóm výstavy: Mária Fülleová
Výstavná kancelária: Štefan Holenyi, Mária Fülleová
Veterinárna služba: RVPS Trnava
Komisia pre protesty: Martin Barantal, Jana Janeková, Jana Brániková

PRIHLASOVANIE JE MOŽNÉ LEN ONLINE  www.onlinedogshows.sk
 
Poplatok uhraďte po obdržaní potvrdzujúceho mailu, v ktorom bude uvedená suma na zaplatenie výstavných poplatkov a variabilný symbol.
VS je nevyhnutné uviesť pri úhrade poplatku. Doklad o zaplatení môžete nahrať ako prílohu pod „moje platby“ (ikona spinka) alebo poslať mailom na: marian.konecny476@gmail.com

Program:
8:00 - 8:30     Príjem psov, veterinárna prehliadka
9:00               Otvorenie výstavy
9:15 -13:00    Posudzovanie v kruhoch
13:30             Udeľovanie titulov a súťaže
 
TRIEDY:
MLADŠÍ DORAST od kompletnej vakcinácie do 6 mesiacov
DORAST             od 6 do 9 mesiacov
MLADÝCH           od 9 do 18 mesiacov
STREDNÁ            od 15 do 24 mesiacov
OTVORENÁ         od 15 mesiacov
PRACOVNÁ          od 15 mesiacov s pracovným certifikátom*
ŠAMPIÓNOV        od 15 mesiacov so šampionátom*
VETERÁNOV        od 8 rokov
ČESTNÁ              od 15 mesiacov mimo konkurenciu, s titulom CH, ICH, NV, KV, VŠV)*
*v prípade nedoloženia príslušného dokladu bude pes automaticky preradený do triedy otvorenej
 
Uzávierky a poplatky:    1. uzávierka:  15.07.20121      2. uzávierka:  20.07.2021
Za 1. psa                                              30,- €                                    35,- €
Za každého ďalšieho psa                        20,- €                                    25,- €
Súťaž                                                    5,- €                                       5,- €


Všetky informácie pozri v PROPOZÍCI ACH