Klubová výstava so zadávaním titulov CAC a Klubový víťaz 2022, 19.6.2022 Radošina

 

 

PROPOZÍCIEPrihlásenie len prostredníctvom  www.onlinedogshows.sk,
prihlasovanie spustené.