Farbiarske skúšky stavačov - 28.5.2022, PZ Agačáreň Veča

 
Vážení členovia a priatelia poľovníckej kynológie,
dovoľujeme si Vás pozvať na klubové kynologické podujatie:
 
Farbiarske skúšky stavačov
 
Klub chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov
v spolupráci Poľovnícke združenie Agačáreň Veča
 
Miesto konania skúšok, poľovný revír: Poľovnícke združenie Agačáreň Veča
Dátum konania: 28.5.2022
Zraz: 7:30, Poľovný dom Šaľa - Veča
 
Prihlášky zasielajte na e-mailovú adresu: kchmsds@azet.sk
Štartovné je nutné uhradiť spolu s prihláškou na bankový účet:
IBAN: SK05 0900 0000 0051 5214 0072
Výška štartovného: 40 € člen klubu, 45€ nečlen klubu
Uzávierka prihlášok: 25.5.2022
 
Poľovnej kynológii zdar !
 
Mgr. Jana Brániková
predseda
Klub chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov