Klubové Farbiarske skúšky stavačov, 15. júl 2023, Šala-Veča

Vážení členovia a priatelia poľovníckej kynológie, 

Klub chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov v spolupráci s PZ Agačáreň Veča si Vás  dovoľuje pozvať na klubové  Farbiarske skúšky stavačov 

Miesto konania skúšok, poľovný revír: Poľovnícke združenie Agačáreň Veča 

Dátum konania: 15.7.2023 

Zraz: 7:30, Poľovný dom Šaľa - Veča 

Prihlášky zasielajte na e-mailovú adresu: kchmsds@azet.sk 

Štartovné je nutné uhradiť spolu s prihláškou na bankový účet: IBAN: SK05 0900 0000 0051 5214 0072 

Výška štartovného: 45 € člen klubu, 50€ nečlen klubu 

Uzávierka prihlášok: 8.7.2023 

Poľovnej kynológii zdar ! 

 

Mgr. Jana Brániková predseda 

Klub chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov

 

Propozície na stiahnutie:

KCHMSDS FSS 15.7.2023 Sala_VECA.pdf 

 

Prihláška na skúšky na stiahnutie:

prihlaska (2).pdf