Ďakujeme všetkým priateľom a sponzorom za podporu v roku 2018!

Obzvlášť by sme chceli poďakovať firme Giltrade s.r.o. za sponzorovanie našich akcií. 

www.petsfactory.sk/