Členský príspevok na rok 2023

Vážení členovia,

dovoľujeme si Vás požiadať o úhradu členského príspevku do 31. januára 2023.

 

Prehľad členských príspevkov:

20 € - ročný členský príspevok

15 € - ročný členský príspevok pre dôchodcu

50 € - 5-ročný členský príspevok

 

2 € - ročný poplatok kolektívneho člena SPZ (platí pre nečlenov SPZ)

 

Platbu poukážte na nižšie uvedené číslo účtu:

Názov účtu:  Klub chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov

IBAN: SK05 0900 0000 0051 5214 0072

Do poznámky uviesť: meno, priezvisko a rok (resp. 5 rokov), za ktorý platíte zápisný+členský príspevok