Členský príspevok 2022

 

 

Vážení členovia,

 

 

dovoľujeme si Vás požiadať o úhradu členského príspevku do 31.januára 2022.
Členská schôdza zo dňa 3.10.2021 stanovila termín úhrady členského príspevku
do 31. januára príslušného roka.

Zároveň schválila doplnenie, možnosť úhrady členského príspevku na päť rokov 
vopred vo výške 50€.

 

Prehľad - členský príspevok a zápisné:


20 € - ročný členský príspevok

15 € - ročný členský príspevok dôchodca

alebo

50 € - päť ročný členský príspevok


2 € - ročný poplatok kolektívneho člena SPZ (platí pre nečlenov SPZ)

 

15 € - výška zápisného

 

S pozdravom
 

Jana Brániková

predseda KCHMSDS.