Plán Klubových akcií na rok 2023

06.05.2023 - Skúšky vlôh stavačov,                       Miesto konania: Šaľa - Veča

20.05.2023 - Klubová výstava,                               Miesto konania: Radošina

15.07.2023 - Farbiarske skúšky stavačov,             Miesto konania: Šaľa - Veča

16.09.2023 - Jesenné skúšky stavačov, CACT,      Miesto konania: Šaľa Veča