Malý münsterlandský stavač

Malý münsterlandský stavač

Kleiner münsterländer Vorstehhund

 

Alex Csibesz Golyadombi & Dena z Maretinka

Aktívne poľovne vedené jedince.

Active hunting dogs.

 

Aktuálne informácie o jedincoch dostupné u majiteľov.

Current information about individuals available from owners.

 

Puppies, date of birth: 15.4.2019

Chovateľská stanica z Pištovho Dvora prijíma rezervácie.

The kennel

Kontakt: Štefan Zeleňák +421 903 225 859