Klubové farbiarske skúšky stavačov, Radošina 17.06.2017

Klub chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov

Slovenská poľovnícka komora a PZ Havran I. Radošina

usporiadajú dňa 17. júna 2017

 

Farbiarske skúšky stavačov

 

Riaditeľ skúšok:

-          Maroš Ondrejka

 

Organizátori:

-          členovia Klubu KCHMSDS

-          členovia PZ Havran I. Radošina

 

Program:

7:30 h – zraz – poľovníckom dome PZ Havran I. v Radošine

7:45 h – prezentácia, veterinárna prehliadka

8:15 h – slávnostné otvorenie a žrebovanie

8:40 h – odchod do revíru

15:00 h – vyhodnotenie a ukončenie skúšok

 

Uzávierka prihlášok do 04.06.2017

 

 

Prihlášky sa zasielajú a potvrdzujú na adrese:

Lucia Muráňová, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava alebo na luciamuranova@hotmail.com

 

Štartovací poplatok pre členov klubu KCHMSDS:

25 €

 

Ostatné plemená:

35 €

 

Štartovné je možné zaplatiť:

-          na účet: IBAN: SK 42 0200 0000 0030 5542 9254 (najneskôr do 14.06.2017), do poznámky uveďte plemeno a meno psa,

-          na mieste.

 

Výbor si vyhradzuje právo výberu účastníkov súťaže.

 

Potvrdenie prihlášok do 10.06.2017

 

Všeobecné ustanovenia:

Farbiarske skúšky stavačov sa budú realizovať v zmysle platných ustanovení skúšobného poriadku pre výkon poľovných psov (skúšobný poriadok FSS).

Vodič prihlásením psa na výstavu, ako dotknutá osoba v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas Klubu chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov, na spracúvanie svojich osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefonický kontakt, ktoré sú uvedené v „prihláške na skúšky poľovných psov“ a súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov: (meno, priezvisko, adresa) a fotodokumentácie z priebehu a výsledkov skúšok na webovej stránke a v klubovom spravodajcovi.

 

Veterinárne pokyny:

Pri veterinárnej prehliadke predloží vodič platný očkovací preukaz alebo pas spoločenského zvieraťa s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok konaním súťaže. Zo skúšok budú vyradené zranené psy, hárajúce feny alebo inak nespôsobilé psy.

 

Maroš Ondrejka                                                                 Mgr. Jana Brániková

  predseda PZ                                                                          predseda klubu

 

Propozície na stiahnutie:

FSS_propozície.pdf 

 

Prihláška na skúšky psov na stiahnutie:

Prihláška_na_skúšky_psov.pdf