Kalendár klubových akcií na rok 2021Výročná členská schôdza, bude upresnené
 
 Skúšky vlôh stavačov, 01.05.2021, Hájske
 
 Klubová výstava, máj 2021, Nitra
 
 Farbiarske skúšky stavačov, bude upresnené
 
 Jesenné skúšky stavačov so zadávaním CACT, 02.10.2021, Veľké Úľany
 
 
Prosíme, sledujte webovú stránku a facebook. Zmeny a úpravy vyhradené.
V prípade záujmu o iný typ skúšky prosíme o nahlásenie záujmu.