Členský príspevok 2020

Bratislava, 9.1.2020  

Vec: Členský príspevok rok 2020   

Vážení členovia,  
dovoľujeme si Vás požiadať o úhradu členského príspevku na rok 2020.
Členský príspevok prosíme poukázať na bankový účet klubu,
IBAN: SK05 0900 0000 0051 5214 0072 .
Výška členského príspevku na rok 2020 predstavuje 20€, dôchodcovia 15€. Nečlenovia Slovenský poľovnícky zväz, Slovenská poľovnícka komora plus 2€. 
V prípade nového člena (prvé prihlásenie) je potrebné uhradiť zápisný poplatok vo výške 15€. 

Vopred Vám ďakujeme za skorú úhradu.  

S pozdravom                            
Mgr.Jana Brániková, predseda Klub chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov.
       
List v PDF formáte