Klubové akcie na rok 2017

Plán klubových akcií na rok 2017

 

Špeciálna výstava                                                  13. máj 2017                          Dvorianky

Klubová výstava                                                    21. máj 2017                           Vlčkovce

Klubové FSS                                                           17. jún 2017                           Radošina

Klubové JSS so zadávaním titulu CACT             21. október 2017                   Radošina