Kalendár klubových akcií na rok 2020

 
 
Klubová výstava, 22.2.2020, Nitra
 
Výročná členská schôdza, 28.03.2020, Šaľa
 
Inštruktáž, (bude doplnené)
 
Skúšky vlôh stavačov, 02.05.2020, Hájske
 
Farbiarske skúšky stavačov, 23.05.2020, Kúty
 
Špeciálna výstava stavačov, 21.6.2020, Hanušovce nad Topľou
 
Inštruktáž, (bude doplnené)
 
Jesenné skúšky stavačov so zadávaním CACT, (bude doplnené)
 
Jesenné skúšky stavačov so zadávaním CACT, 26.9.2020, Veľké Úľany